Midgard implementa el quadre de comandaments de PimPamWEB


El flamant projecte www.PimPamWeb.com perquè qualsevol usuari pugui crear-se la seva web mitjançant un potent assistent i sense tenir coneixements de programació ni de disseny comptarà amb el quadre de comandaments implementat per MIDGARD consulting perquè els operadors d'aquesta firma coneguin la situació en cada moment i actuïn en conseqüència per oferir un servei de gran qualitat als seus clients.

D'aquesta manera www.PimPamWeb.com pretén maximitzar l'eficiència dels seus operaris i tècnics alhora que garanteix la plena satisfacció dels clients pel que fa a la qualitat i temps de resposta en prestació dels serveis i suport.

El quadre de control permetrà amb una simple cop d'ull controlar:

✓  Clients: Actius, Suspesos, Cancel·lats.
✓  Tiquets de suport: Oberts, Respostos pel client, En espera, En progrés.
✓  Productes contractats: Pendents d'activació, Actius, Suspesos, Finalitzats, Cancel·lats.
✓  Comandes pendents: Pendents, En progrés.
✓  Nombres de dominios: Pendents de registre, Pendents de transferir, Actius, Caducats, Cancel·lats.
✓  Factures: Facturació diària, Pendents de pagament.
✓  Tasques pendents: Relació d'accions que el sistema requereis la intervenció de l'operari per a procedir i tasques demandades d'altres operaris.
✓  Càrrega de la xarxa i servidors d'internet.

20è Aniversari de Midgard Consulting