Conferència "Sistemes de Gestió Empresarial"


El 29 de maig de 2003, MIDGARD consulting va imartir una conferència a la Cambra de Comerç de Lleida sobre els principals components per a la gestió empresarial.

Durant l'exposició es van abordar els beneficis de les tecnologies ERP, SCM, CRM, Business Intelligence, eBusiness i eMarketing, així com els criteris de selecció i els factors crítics d'èxit en la implantació d'aquestes tecnologies.

La "Videoconferència" és molt més que reduir costos en viatges