Conferència sobre els nous sistemes de Gestió Empresarial per processos


El passat 27 de Març de 2008 Xavier Loscos, director del departament de consultaria de MIDGARD consulting, va impartir una conferència sobre els nous sistemes de gestió empresarial per processos BPMS. 

En la conferència es van donar a conèixer els nous sistemes BMPS i els beneficis que aquests aporten per poder controlar els processos de qualitat, normes de negoci, etc. d'una empresa. En l'esdeveniment es va realitzar una demostració d'un sistema BMPS. Per a tal fi, es va convidar a Aura Portal perquè mostrés als assistents diversos casos pràctics que mostressin la magnitud i abast d'aquests nous sistemes.

Conferència "Creixement i Reorientació de negoci mitjaçant les TIC"