Control de presència mitjaçant empremta dactilar a REFISA i TRADINSA


Les empreses REFISA i TRADINSA ja disposen d'un sistema de control de presència biomètric mitjançant empremta dactilar que impedeix els fitxatges fraudulents, la pèrdua i/o robatori de targetes i l'accès de personal no autoritzat.
Integrat amb el contro de producció del seu ERP, aquesta nova eina els hi permet obtenir, de forma fàcil, ràpida i veraç, la informació necessària per a realitzar les nòmines, i és més econòmic d'adquirir i mantenir que les tradicionals consoles de control amb targetes.

Segons un estudi de Rimax, en vuit de cada deu empreses els seus treballadors fitsen de forma fraudulenta. I és que en cinc de cada deu companyies hi ha treballadors que fitxen en nom d'un altre, la qual cosa fa que es perden més de dos hores de treball setmanal pagades. El 85 % dels enquestats asseguren que els treballadors realitzen aquesta pràctica només a vegades, encara que un 15 % confirma que es realitza amb molta freqüència.

Sistemes de Gestió Documental per als gestors administratius