Comercial de solucions CRM/ERP

Lleida, Espanya

La persona candidata tindrà la possibilitat d’incorporar-se a una organització alegre i amable que està en procés de creixement gràcies al treball d’un equip molt motivat per la seva feina i que manté un alt nivell de cooperació i compromís amb una clientela molt fidelitzada.

Àrea
Tecnologies de la informació i la comunicació.

Funció general del lloc de treball vacant
La seva funció principal serà la d’ identificar, captar, fidelitzar la clientela i estimular les vendes. També donarà suport a la direcció comercial en la formulació, execució i seguiment del pla de màrqueting estratègic i operatiu, d’una banda i, al coordinador/a comercial en la confecció del pla operatiu comercial, de l’altra.

Relació amb el client
Evolució personal
Autonomia
Treball Administratiu
Experiència comercial

Requisits


Formació Acadèmica: No és imprescindible tenir una titulació acadèmica, però es valorarà haver realitzat estudis relacionats amb la comercialització en general i, especialment, en programes informàtics de gestió empresarial. També es tindrà en compte positivament haver adquirit competències tècniques a través d'una altra formació, tant formal com informal.

Experiència Laboral: És imprescindible comptar amb com a mínim 2 anys d'experiència en la comercialització de productes tecnològics i/o programes de gestió empresarial, o demostrar haver desenvolupat les competències requerides durant aquest període en diferents contextos, tant formals com informals.

Altres Requisits​: Es requereix tenir carnet de conduir i es valorarà tenir vehicle propi.

Competències bàsiques 

Idiomes

Domini del català, castellà en quant a comprensió, parla i escriptura. Es valorarà un bon nivell d'anglès.

Coneixements d'ofimàtica

Usuari/a avançat del programes de text i càlcul i del correu electrònic.

Comunicació

Coneixements de Comunicació 3.0 i usuari/a habitual de xarxes socials (Linkedin, Twitter, Instagram, etc.)

Competències tècniques 


Les competències tècniques requerides clau per poder desenvolupar les funcions descrites són:

- Coneixement del tractament documental relatiu als procediments administratius propis de l’activitat comercial.
- Coneixements en gestió comercial de vendes.
- Coneixements bàsics en màrqueting estratègic i operatiu.
- Coneixement i ús de tècniques d’atenció al client i relacions públiques.
- Coneixements de les característiques funcionals de programes de gestió empresarial (ERP i CRM).
- Coneixement de la zona geogràfica, entorn sociocultural, etc. principalment, de la zona d’actuació.
- Coneixements generals de les característiques i evolució de les TIC i del ritme i nivell de la seva incorporació a les empreses: conèixer les noves necessitats a cobrir amb eines tecnològiques -per exemple, nous requeriments organitzatius, legals, etc.- o innovacions tecnològiques aplicables a la gestió empresarial, etc.

Funcions i tasques principals


​Analitzar, prospectar el mercat potencial i estimular les vendes de la clientela actual: cercant i gestionant la informació necessària per ajudar al coordinador/a comercial a formular el pla operatiu comercial; contactant amb les empreses i organitzacions prèviament identificades -contacte inicial, visites i formalització de les relacions comercials amb la clientela potencial-; elaborant els calendaris i les rutes comercials, visitant regularment la clientela actual per confirmar que té tots els serveis necessaris, adients i de qualitat; detectant noves necessitats de la clientela a cobrir amb les múltiples funcionalitats del sistema, serveis d’informàtica, etc; participant i oferint suport en l’organització d’esdeveniments i actes realitzats per
part de l’empresa.


Atendre la clientela: redactant informes i enviant-los al client/a; redactant l’oferta i confeccionant el pressupost i enviant-la al client/a; derivant les feines a l’equip que haurà d’executar el projecte (de programadors/es, d’implantadors/es, etc.); comprovant que el servei o projecte s’hagi realitzat/implantat correctament, amb les condicions pactades i amb el nivell de satisfacció assolit en la venda per part de la clientela.


Fer el seu seguiment dels serveis prestats i resoldre incidències: contribuint en el seguiment de l’anàlisi de la situació i evolució de la clientela, desplaçant-se físicament en els casos que siguin necessaris; contribuint a resoldre les incidències comercials segons el protocol d’actuació de cada tipologia i de la política comercial; contribuint al seguiment del nivell de satisfacció general de la clientela i recollint i traslladant els suggeriments i zones de millora al/a la direcció comercial.


Oferir suport a la direcció comercial i/o al coordinador/a comercial: oferint suport en la formulació de la política comercial de l’empresa i en la formulació, execució i seguiment del pla de màrqueting estratègic i operatiu i del pla operatiu comercial; oferint informació sobre l’evolució del mercat en temps real per tal d’identificar noves oportunitats de creixement i amenaces; confeccionant informes comercials que recolzin el pla operatiu comercial i ajudin a fer-ne el seguiment amb els indicadors de resultats previstos; oferint suport en la resolució de les incidències comercials.


Coordinar-se amb la resta de departaments: oferint suport al departament de programació, d’implantació i d’administració en aquelles gestions relacionades directament amb la seva activitat i participant en les reunions d’equip intra i interdepartamentals, ja sigui per tractar temes estratègics com operatius.

Procés per presentar la candidatura


Documents a aportar
- CV aportant exemples de situacions que demostrin que es disposa de les competències que es requereixen en l’apartat corresponent. 
- Serà molt valorable aportar un Videocurrículum i una carta de motivació.
- Serà molt valorable aportar les proves formals o informals que acreditin les competències requerides en els apartats corresponents.

Per qualsevol dubte respecte la candidatura podeu enviar-nos un missatge mitjançant el formulari de contacte "Aplica ara".

Responsabilitats

 • Liderar tot el cicle de vendes
 • Assolir els objectius de vendes
 • Qualificar les necessitats del client
 • Negociar i contractar
 • Demostracions mestres del nostre programari

Requisits

 • 2 anys d'experiència en vendes
 • Passió per les persones, les solucions de gestió empresarial CRM/ERP, i les vendes
 • Gran capacitat de comunicació
 • Creativitat i autonomia
 • Permís de conduir

Es valorara

 • Experiència en la redacció de continguts
 • Idiomes addicionals
 • Habilitats analítiques