Tècnic de sistemes informàtics

Lleida, Espanya

La persona candidata tindrà la possibilitat d’incorporar-se a una organització alegre i amable que està en procés de creixement gràcies al treball d’un equip molt motivat per la seva feina i que manté un alt nivell de cooperació i compromís amb una clientela molt fidelitzada.

Àrea
Tecnologies de la informació i la comunicació

Funció general del lloc de treball vacant
S’encarregarà de realitzar l’assistència dels sistemes. La seva funció principal serà la de realitzar la instal·lació del sistema complet, amb tots els components (ordinadors, perifèrics, servidors, etc.) i treballarà amb un equip liderat per l’enginyer de sistemes.  

Relació amb el client
Evolució personal
Autonomia
Treball Administratiu
Experiència tècnica

Requisits 


Formació Acadèmica: No és imprescindible disposar d’una titulació acadèmica, però es valorarà haver realitzat uns estudis formals relacionats amb l’activitat a desenvolupar, com ara estudis de grau mig o formació professional de la Família Informàtica i Comunicacions. També es valorarà haver realitzat altres tipus de formació, tant formal com informal, que hagi permès adquirir les competències requerides, com per exemple, cursos de sistemes operatius com Linux o Windows Server.

Experiència Laboral: No és imprescindible haver realitzat les funcions descrites ni tenir les competències tècniques descrites, però es valorarà tenir experiència d’1-2 anys treballant com a tècnic de sistemes. És imprescindible haver posat en joc les competències bàsiques i transversals requerides en diferents àmbits, tant formals com informals.

Competències bàsiques 

Idiomes

Català i castellà: Comprensió, parla i escriptura fluïda

Anglès: Comprensió, parla i escriptura bàsica

Coneixements d'ofimàtica

Domini dels programes de text i càlcul i del correu electrònic i navegació per internet.

Coneixements TIC

Coneixement general de les característiques, evolució i requeriments del sector i de l’activitat de les TIC’s.

Competències tècniques


Les competències tècniques requerides clau per poder desenvolupar les funcions descrites són:
- Coneixements de desmuntatge, muntatge d’ordinadors.
- Coneixements i tècniques de reparació bàsica d’equips.
- Coneixement de sistemes de gestió de xarxes de veu i dades.
- Coneixements i ús de Linux.
- Coneixements de comunicacions LAN Ethernet i WAN.

Es valorarà:
• Coneixements bàsics de seguretat informàtica.
• Gestió de xarxes Windows.

Funcions i tasques principals


Realitzar l’assistència de sistemes: comprovant la xarxa del client i solucionant els problemes que tingui respecte la mateixa; Revisant els ordinadors i perifèrics, i el funcionaments dels programes instal·lats; Facilitant la comunicació entre el servei de suport del programa i el client davant de qualsevol incidència amb el que aquest es trobi. 

Oferir suport als altres departaments: muntant equips informàtics i realitzant altres tasques que se li puguin demanar com a suport. *Segons la seva implicació i vàlua, pot promocionar-se a altres departaments i responsabilitats.

Procés per presentar la candidatura


Documents a aportar
- CV aportant exemples de situacions que demostrin que es disposa de les competències que es requereixen en l’apartat corresponent. 
- Serà molt valorable aportar un Videocurrículum i una carta de motivació.
- Serà molt valorable aportar les proves formals o informals que acreditin les competències requerides en els apartats corresponents.

Per qualsevol dubte respecte la candidatura podeu enviar-nos un missatge mitjançant el formulari de contacte "Aplica ara".

Responsabilitats

  • Assistir als clients i solucionar-los les incidències i necessitats

Ha de tenir

  • Passió per les persones i la tecnologia
  • Anglès nivell bàsic
  • Creativitat i autonomia
  • Permís de conduir

Es valorara

  • Experiència d’1-2 anys treballant com a tècnic de sistemes
  • Idiomes addicionals
  • Fortes habilitats analítiques